VRZO ตอน อย่าทำแท้ง

VRZO ตอน อย่าทำแท้ง

Posted On: January 10, 2013
Posted In: , , ,
Comments: One Response

พลาดท้องแล้วจะไปทำแท้งคุณเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย

คุณคิดยังไงที่วันรุ่น ที่ยังอยู่ในวัยเรียนแล้วเกิดพลาด “ท้อง” แล้วไปทำ “แท้ง” ขึ้นมา คุณเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย

“รายการVRZOคือรายการที่จะไปขอความคิดเห็นของคน100คนที่ดูดี จากปัญหาสังคมที่และเรื่องของวัยรุ่นที่ทุกคนอยากรู้ และนำเสนอออกมาจากความคิดของผู้อื่นจริงๆโดยไม่มีการเตี๊ยมหรือเตรียมสคริป”

ตอนนี้เสนอตอน “คุณคิดยังไงกับวัยรุ่นที่ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วเกิดพลาดท้องขึ้นมาแล้วไปทำแท้ง! คุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย?”

ความในใจจากทีมงาน
“หนึ่งในสุดยอดปัญหาในสังคมที่เกิดจากการไม่ป้องกันเลยกลายเป็นปัญหาที่คิดกันไม่ตกข­องวัยรุ่นที่เจอปัญหานี้อยู่ ขอเป็นกำลังใจให้แก้ไขหาทางออกให้ได้นะครับ”